За нас

Сдружение „Национална бизнес мрежа” е учредено на 19.03.2004г. като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

НБМ е създадена с цел да подпомага развитието на малкия и среден бизнес, да осигурява информационно своите фирми и да подкрепя сътрудничеството между тях.

В НБМ участват фирми от цялата страна, работещи във всички браншове. Една от основните ни цели е осигуряването на преференциални стоки и услуги за нашите членове. В това отношение ние търсим активно контакти с реномирани доставчици на качествени услуги, които да бъдат полезни за дейността на фирмите ни. В тази връзка и в израз на взаимни интереси и намерения за подобряването и развитието на социалния диалог подписаните споразумения за сътрудничество са насочени към:

  • Обмен на информация
  • Партньорство за реализиране на проекти по програми на Европейския съюз
  • Съвместно участие в други проекти и инициативи
  • Организиране и провеждане на семинари, работни срещи, презентации и проучвания
  • Както и дейности от взаимен интерес, одобрени от управителните органи при спазване на принципите за самостоятелност и независимост.

Търсенето на партньорства между организации е нараснало, въпреки че голяма част от тях не са го превърнали в своя политика. Според нас, директният обмен на познания и опит между партньорите ще предложи нови идеи за това какво е необходимо да бъде направено за по-успешното ни развитие и как по-ефективно да реализираме своите инициативи. Екипната работа и партньорските взаимоотношения дават възможност за споделяне на опита, за достъп и обмен на информация, за промотиране и приложение на добри практики, за професионалното обогатяване и на двете страни.

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com