Новини

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира национално участие в Международно изложение за собствени марки „World of Private Label“, което ще се проведе в периода 26-27.05.2020 г., гр. Амстердам, Нидерландия. World of Private Label е най-голямото световно изложение, в което участват производители на собствени/търговски марки. Събитието се организира от Асоциацията на производителите на собствени марки (PLMA) – най-голямото по рода си сдружение, чиито членове наброяват близо 3500 души. Изложението се провежда ежегодно в продължение на тридесет години. През 2020 се очаква участие да вземат повече от 2700 изложители, включващи близо 60 национални и регионални павилиона. [вижте повече]
Проектът ELIIT (за иновации и технологии за леката промишленост) се стреми да подпомага малките и средни предприятия (МСП), които работят в сферата на производство на текстил, облекло, кожа и обувки, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, като същевременно им помага да интегрират новите технологии и иновативни продукти в процеси, продукти и услуги с висока добавена стойност. [вижте повече]
Двуседмичната програма "Get ready for Japan" предлага на мениджъри от Европейския съюз (ЕС) уникалната възможност да изживеят и разберат както културните, така и икономическите елементи, които определят и обясняват бизнес и технологичните постижения на Япония. Обучението е фокусирано върху управлението на бизнеса и се състои от комбинация от лекции, разглеждане на казуси, ролеви игри за преговори с японски мениджъри и фирмени посещения. [вижте повече]
Търговско-промишлената палата на Молдова организира Международен бизнес форум „Молдова 2020 – моделиране на бъдещето на международното бизнес сътрудничество“, който ще се проведе на 30 януари 2020 г. в гр. Кишинев. Събитието има за цел да засили търговското и инвестиционно сътрудничество между молдовски и чуждестранни представители на бизнеса. Участие ще вземат малки и средни предприятия, научни и развойни институции и представители на правителството на Молдова. [вижте повече]
Двустранните бизнес срещи на Enteprise Europe Network представляват възможност за посетителите и изложителите на Futurebuild 2020 да се срещнат с потенциални партньори, чрез предварително насрочени срещи. Това е отлична среда за доставчици, подизпълнители и дистрибутори да открият най-новите на пазара продукти и услуги, както и шанс за производителите да се срещнат с партньори и нови клиенти, включително архитекти, търговски представители, инвеститори, строители, изследователски центрове и университети. [вижте повече]

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com