ЕДНА ИСТОРИЯ ЗА УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
24 July, 2023

         Атанас Раленеков

              Управител

    „Райна Княгиня – П“ ЕООД

             Биляна Стефанова

                 Управител 

         „Офис идея плюс“ ООД

 

 

ОЩЕ ЕДНА ИСТОРИЯ ЗА УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

и ролята на Национална бизнес мрежа във връзката между двата бизнеса

 

"ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД е модерна и динамично развиваща се компания, специализирана в предлагането на сигурни и ефективни бизнес решения в областта на каталожната и онлайн търговия на канцеларски материали, офис техника и мебели. Със своите продукти и услуги, както и професионалния си екип, ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС предлага комплексни и персонализирани решения, отговарящи на конкретните нужди на клиентите.

 

"РАЙНА КНЯГИНЯ - П" ЕООД, от своя страна, се занимава с производство на пластмасови опаковки за козметични продукти и шивашки бизнес от 40 години. Тя притежава производствена база в град Панагюрище и е един от най-големите работодатели в региона. Забележителното в тази компания е социалната им отговорност. Атанас Раленеков, управител на фирмата, споделя, че обръщат голямо внимание върху включването на хора с увреждания в трудовия процес - 30% от общия списъчен състав са лица с 50 и повече процента инвалидност. "Възможностите на всеки служител, независимо от неговия физически статус, допринесоха за изграждане на успешен бизнес, съчетаващ производство на качествени продукти с принципите на социалната отговорност."

 

Трудностите, свързани с осигуряване на подходяща работа и благоприятни условия за всеки един от тях, е предизвикателство, което РАЙНА КНЯГИНЯ - П преодолява всекидневно.

Историята на сътрудничеството с ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС  започва от процеса на търсене на специализирани столове за служителите с увреждания и отправено запитване към НБМ за предоставяне на надежден контакт. 

 

Атанас Раленеков за процеса на комуникация между двете компании: „ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС ни предостави много обширна информация за интересуващия ни продукт, изпрати ни конкурентна оферта и коректни срокове за изпълнение. Цялата комуникация беше писмена и безспорно, най-впечатляващото при сътрудничеството ни беше бързата комуникация и взаимното доверие, базирано именно на обратната връзка получена от НБМ - Национално бизнес мрежа ни предостави контактите и ни препоръча фирмата като коректен и надежден партньор. ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС е  фирма, която показа как трябва да се работи, за да си лидер на пазара.

 

Биляна Стефанова за сътрудничеството и бизнес отношенията: „Сътрудничеството ни с "Райна Княгиня – П" ЕООД се осъществи чрез каналите за контакт на Националната бизнес мрежа.  Предизвикателство, пред което бяхме изправени при тази специфична сделка, беше времето за изпълнение. Трябваше да обработим, подготвим и доставим поръчката в изключително кратък срок. Въпреки това, благодарение на отдадения и висококвалифициран екип, както и на работата с удължено работно време, успяхме да изпълним задачата в срок и да достави столовете до град Панагюрище. Като развиващ се бизнес с млади и амбициозни кадри, ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС се стреми да разширява кръга си с контакти и да достига до нови пазари. Оставаме отворени за сътрудничество с други членове на мрежата и очакваме с нетърпение нови съвместни проекти.“

 

Взаимното доверие, бързата комуникация, изпълнението на задачите в срок,  са били ключови фактори за успешното сътрудничество между двете компании и установяване на трайни бизнес отношения. 

 

 

Каква роля имаше Национална бизнес мрежа в успешното сътрудничество?

Атанас Раленеков: Фирмите могат да имат пълно доверие на Национална бизнес мрежа като надежден партньор за достоверната и проверена информация, която предоставят.

Биляна Стефанова: Благодарим на Националната бизнес мрежа за коректността, прецизността и професионализма проявени при съвместната ни работа.

 

Може да бъде изображение с 2 души и хора, които учат

Ананас Раленеков, Управител на „Райна Княгиня – П“ ЕООД и

Десислава Иванова, Председател на УС на Национална бизнес мрежа

 

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com