Членуването в НБМ е доброволно. Кандидатите за членове на Сдружението изразяват желанието си за членство с писмено заявление до Управителния съвет. В Сдружението могат да членуват всички български и чуждестранни физически и юридически лица. Вижте повече...

Всяка фирма, членуваща в НБМ, получава услуги на преференциални условия. Сдружението консултира своите членове безплатно по финансови, правни, данъчни, счетоводни и др. казуси. Вижте повече...

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Вижте повече...

Ние вярваме, че хората в неравностойно положение са наша обща отговорност. Затова стартираме постоянна кампания, която да допринесе за 24-часовата индивидуална грижа и специализирана подкрепа. Вижте повече...

В НБМ участват фирми от цялата страна, работещи във всички браншове. Вижте повече...

Актуални предложения за бизнес партньорство. Ако имате интерес към някоя от офертите или желаете да се публикува и Ваше предложение, моля свържете се с нас на посочените контакти. Вижте повече...


Партньори:


За нас

Сдружение „Национална бизнес мрежа” е учредено на 19.03.2004г. като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

НБМ е създадена с цел да подпомага развитието на малкия и среден бизнес, да осигурява информационно своите фирми и да подкрепя сътрудничеството между тях.

В НБМ участват фирми от цялата страна, работещи във всички браншове. Една от основните ни цели е осигуряването на преференциални стоки и услуги за нашите членове. В това отношение ние търсим активно контакти с реномирани доставчици на качествени услуги, които да бъдат полезни за дейността на фирмите ни. Вижте повече...

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №8

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com