Национална бизнес мрежа в сътрудничество с Олег Григоров със серия от лекции за служители
15 October, 2021

Национална бизнес мрежа в сътрудничество с Олег Григоров, дфк и член на УС на ИДФК, предоставя на всички компании с отговорен подход към човешкия капитал, предложение за повишаване на компетенциите на служителите си в сферата на управление на личните финанси.

Със серията от лекции "Бъдещето в твоите ръце - с подходящото финансово планиране" ще допринесете, както за прогреса на Вашите служители, така и за отдадеността им към пълноценно изпълнение на служебните им задължения.

  

Лекциите се водят съобразно гъвкав годишен график и по стандарт ISO 22222:2014 за семейни и лични финанси.

За Ваше удобство сме подготвили пакети, които да се напаснат максимално ефективно до нуждите на служителитe:

Базов пакет - 4 лекции с възможност за избор от долупосочените теми
Икономичен пакет - 6 лекции с възможност за избор от долупосочените теми
Пълен пакет - всички предложени 8 лекции с включена бонус лекция

 

  • Лекция 1: Обща лекция по семейно финансово планиране (принципи и правила);
  • Лекция 2: Промени в пенсионната система на България от 2021 г. (изводи, анализ и прогнозиране на пенсии от НОИ и ДЗПО);
  • Лекция 3: Европейски алтернативи на пенсионно осигуряване;
  • Лекция 4: Наследствено планиране;
  • Лекция 5: Осигурителни и застрахователни инструменти (всички видове стратегии по защита от неблагоприятни събития за семейството и методики за подходящ избор), част 1;
  • Лекция 6: Осигурителни и застрахователни инструменти, част 2;
  • Лекция 7: Инвестиционни методи за постигане целите на семейството (недвижими имоти, кредитиране, депозити, финансови пазари, криптовалути и всякакви възможности за управление на средствата на семейството, както и световни практики за събиране на средства), част 1;
  • Лекция 8: Инвестиционни методи за постигане целите на семейството, част 2.

Бонус лекция: всякакви различни и актуални теми по избор на служителите и работодателя

 

Като допълнение по заявка извън пакетите:

  • поведенчески финансови модели (с Мадлен Алгафари при интерес)
  • постоянно проследяване и информиране за всички промени в Законовата и нормативна уредби касаещи финансите на семейството

 

Годишна такса за компания: от 1 600 лв. до 3 000 лв. в зависимост от броя и честотата на лекциите.

 

Всички служители на работодателя имат право на безплатна консултация от ИДФК по всякакви въпроси свързани с лични финанси.

 

За Вашето удобство лекциите се провеждат на място в компанията, в групи от максимум 20 човека всяка.

Екипът ни е на Ваше разположение за допълнителни уточнения: office@nbn-bg.com

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №8

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com