Комуникация навреме и на място / 27.02.2024 г., хотел София Балкан Палас
10 January, 2024

КОМУНИКАЦИЯ НАВРЕМЕ И НА МЯСТО

Лектор: проф. д-р Даниела Илиева

Дата на провеждане: 27.02.2024г.

Място на провеждане: гр. София, София Балкан Палас

Начало на обучението: 13.30 ч.

 

 

Всеки може да се научи да общува успешно, навреме и на място, стига да е готов да поеме тази отговорност. Общуването е отговорност. Отговорност за посланията, които формулирате и изпращате, отговорност за това да бъдете разбрани, както искате. Отговорност да говорите езика на другия, да слушате и да чувате, да гледате и да виждате, да разчитате знаците на езика на тялото.

Това обучение е за екипи, организации и мениджъри, които искат да подобрят комуникационните си умения и да усвоят бързи и ефективни инструменти за вербално и невербално общуване.  За тези, които са готови да поемат отговорност в името на комуникационния успех.

Програмата включва:

 • Какъв е успешният комуникационен модел днес?

 • Как ценностната ни система ни определя като комуникатори?

 • Как да излъчвате правилните послания чрез езика на тялото?

 • Как да разчитате езика на тялото на тези, с които общувате?

 • Как да формулирате вербалните си послания, така че да ви разбират правилно?

 • Как да “излезете” от себе си и да се видите през очите на събеседника?

 • Как да сте печелившата страна по време на преговори?

 • Как да общувате асертивно и да прилагате вербална манипулация във ваша полза?

 • Как да се представите по най-добрия начин във времевите ограничения на съвременния бизнес?


Такса участие:

 • Редовна цена - 200.00 лв. без ДДС за един участник
 • За двама участника или екипи - 180.00 лв. без ДДС
 • За членове на НБМ - 180.00 лв. без ДДС

Цената включва материали, кафе пауза, чаша вино в края на обучението.

Краен срок за регистрация: 23.02.2024 г.

Линк за онлайн регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGIFv-oYlZ-WF_g8hB...

 

 

Лектор: проф. д-р Даниела Илиева

Проф. д-р Даниела Илиева е професионален трейнър – консултант по Бизнес етикет и международен протокол, сертифицирана от EUROPROTOCOL – The European School of Protocol (Брюксел, Белгия), и сертифициран трейнър по Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация и от Европейския консул по менторство и коучинг. Профилът й включва богат опит с бизнес етикет и протокол, бизнес коучинг, бизнес комуникации, мениджмънт на бизнес процеси и проекти, междукултурни комуникации, презентационни умения и личностно развитие.

Експерт по Международен туризъм и хотелиерски мениджмънт, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, и магистърска степен по Маркетинг. От 2015г. е доктор по Икономика (Социално управление), през 2016г. добива академичната длъжност „доцент“, а през 2022г. става „професор“ по Мениджмънт (Бизнес комуникации и управление на личностното развитие). Преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), в Софийски университет “Св.Климент Охридски”, в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) и в международния факултет на University of Sheffield.

Проф. Илиева е автор на няколко книги, като една от книгите й – “Комуникация НАвреме и НА място”, изследва задълбочено тенденциите в бизнес общуването, вербалната, невербалната, писмената и дигиталната комуникация, и разкрива разнообразие от ефективни комуникационни техники.

Често е канена като гост-лектор за различни академични и бизнес събития. Единствен трейнър и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес етикет, международен протокол и управление на имиджа.

Сред нейните клиенти са Microsoft, Sitel, Pepsi, Trace, Novartis, ЦОА „Кръстю Цончев“, Klett Bulgaria, Unitcargo, Pipe System, Intelliway, Български зъболекарски съюз, Сдружение на фамилния бизнес, Национално Сдружение Недвижими Имоти, Института по публична администрация, SoPharmacy, Evrotrust, Post Bank, големи кантори, както и други частни и правителствени организации.

 

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №8

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com