Покана за конференция от Сдружение „Българска асоциация за пещерен и еко туризъм“
28 November, 2023

 

ПОКАНА

 

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение "Българска асоциация за пещерен и еко туризъм" има удоволствието да Ви покани на междинна конференция по проект BG16M1OP002-3.021-0005 Подпомагане на природозащитното състояние на природното местоположение 2130 "Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)" по параметър "Структура и функции" и "Бъдещи перспективи" и природно местоположение 2180 "Облесени дюни" по параметър "Площ", "Структура и функции" и "Бъдещи перспективи", финансиран от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

Програма:

10:45: ч.-11:00 ч. – Регистрация на участниците

11:00 ч.-11:45 ч. – Откриване и представяне на проекта

11:45 ч.-12:00 ч. – Дискусия

Конференцията ще се проведе на 30.11.2023 г. от 11:00 ч. в зала „Форум“ на хотел Форум, гр. София, бул. “Цар Борис” №41

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!