НБМ в сътрудничество с Олег Григоров със серия от обучения на тема „Финансово планиране“
27 February, 2023

И през 2023 година Национална бизнес мрежа, в сътрудничество с Олег Григоров, продължава организирането и провеждането на обучения и лекции на тема „Финансово планиране“.

 

Олег Григоров е водещият в областта дипломиран финансов консултант, член на УС на ИДФК, който набляга на практическото приложение на ефективните финансови механизми, съобразени с пазара в България. Предоставя професионални съвети на най-голям брой клиенти в България, ментор и основател на успешен екип от дипломирани финансови консултанти.

 

Примерни теми: 

  • Семейно финансово планиране - принципи и правила
  • Промени в пенсионната система на България от 2021 г. (изводи, анализ и прогнозиране на пенсии от НОИ и ДЗПО); 
  • Европейски алтернативи на пенсионно осигуряване
  • Наследствено планиране
  • Осигурителни и застрахователни инструменти (всички видове стратегии по защита от неблагоприятни събития за семейството и методики за подходящ избор)
  • Инвестиционни методи за постигане целите на семейството (недвижими имоти, кредитиране, депозити, финансови пазари и всякакви възможности за управление на средствата на семейството, както и световни практики за събиране на средства)

 

Като допълнение:

  • постоянно проследяване и информиране за всички промени в Законовата и нормативна уредби касаещи финансите на семейството

 

Оставаме на разположение да обсъдим възможностите спрямо Вашите изисквания и очаквания.

 

https://bucket.mlcdn.com/a/1884/1884580/images/ee9069ee7bd95b4779e53d402ec605584a601dec.jpeg

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com