Обучение "Финансово планиране"

Финансово планиране - или среща със себе си.

В бъдещето.

с лектор Олег Григоров, дипломиран финансов консултант

Обучението ще се проведе в Централ Хотел София, бул. „Христо Ботев“ 52

Почти неизвестен е фактът, че разликата между корпоративни и лични финанси е огромна и обикновено специалистите по едното не могат да дават компетентни съвети по другото.

Олег Григоров притежава дългогодишен опит в сферата на управление на личните финанси. Предоставя професионални съвети на най-голям брой клиенти в България. Ментор и основател на успешен екип от дипломирани финансови консултанти. Изнася лекции с практическа насоченост, с изключително достъпен и креативен метод за предоставяне на знания.

Цел:

 1. Да придобиете специфични знания с практическа насоченост на достъпен език в областта на управление на личните финанси, която да Ви помогне ефективно да усъвършенствате управлението им за себе си.
 2. Да положите основа за овладяването на сериозна професия и кариера, в случай, че усещате призвание.

За обучението:

 • финанси за нефинансисти - практични идеи за управление на парите;
 • науката за личните финанси с всички нейни аспекти - инвестиране планиране, пенсионно планиране (вкл. пенсионната система на България с всички производни), банкови инструменти и логики при потреблението им, застрахователно планиране, данъчно и наследствено планиране;
 • лична интерпретация на тези общовалидни теми;
 • отговор на всички въпроси, които предизвикават интерес локално или времево - недвижими имоти, криптовалути, взаимни фондове, индексни фондове, разлики между пасивно и активно управление на капитали и логиката на личния избор за всеки отделен човек;
 • лекциите се провеждат при страхотна атмосфера - със забавни тестове, провокации и въпроси, които са злободневни и интересни за всеки.

Къде:
Централ Хотел София, бул. „Христо Ботев“ 52
Конферентна зала „Сердика“ - комфортна обстановка, с предвидена почивка на чаша вино и възможност за нетуърк и обсъждане на идеи.

Кога:

 • 28 май 2019, 16:00 - 20:00 ч.
 • 06 юни 2019, 16:00 - 20:00 ч.
 • 13 юни 2019, 16:00 - 20:00 ч.
 • 20 юни 2019, 16:00 - 20:00 ч.
 • 27 юни 2019, 16:00 - 20:00 ч.

Ползи:

 • възможност да придобиете знания от практикуващ финансов консултант в България и реалното им прилагане на практика в ежедневието;
 • разпознаване на капаните, заложени от регулациите в страната, от които ежедневно се губят средства от всички участващи във финансовата ни система (на практика почти няма българин, който да не е засегнат);
 • изследване на "Поведенчески финанси" - част от труда на Даниел Канеман и Върнън Смит ”Мисленето”, оценен с Нобелова награда, ясно открояващ основните причини на огромната група от хора, които управляват неефективно личните си финанси, което им пречи да постигнат основните си житейски цели.
 • възможност за записване за безплатна лична консултация - ще може да зададете индивидуалните си въпроси и да получите експертен съвет подкрепен с конкретни решения;
 • възможност за всеки участник да стане част от екипа на Олег Григоров чрез последващо обучение;

Такса участие:

 • Посещение на едно обучение – 69,00 лв., без ДДС
 • Пакет за петте обучения – 269,00 лв., без ДДС

Теми:

 1. Въведение във финансово планиране за физически лица.
  Аспекти - инвестиционно планиране, пенсионно, застрахователно данъчно и наследствено. Регулации в България.
 2. Пенсионна система в България.
  Методи за постигане за пенсионен резултат. Основни поведенчески практики.
 3. Инвестиции - обща теория, основни термини.
  Активно и пасивно управление – принципи. Модели на конструиране на портфейли.
  Методи за персонализиране на инвестиционни програми. Поведенчески финанси. Кредитиране. Общ житейски поглед и психометрика.
 4. Управление на рискове (застрахователно и осигурително планиране).
  Основни понятия - статистически поглед. Философски поглед. Инструменти за управление на рисковете. Методи на застрахователно планиране.
 5. Данъчно и наследствено планиране.
  Начини за намаляване на данъчната основа (намаляване данъчната тежест), корелация на данъчните възможности с инвестиционните цели на семейството или личността. Юридически и финансови аспекти на наследственото планиране.

Регистрация (данни на участник):

Моля, отметнете темите в които искате да участвате:

Таксата за участие се превежда по банков път по проформа фактура, която ще бъде изпратена на вашия е-мейл.

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №8

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com