Провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП
24 September, 2020

https://www.eetraining.eu/wp-content/uploads/2020/09/logo-AUER-EU-OPIK-1-e1599686241715.png

 

Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

Ефективни и Ефикасни Обучения ДЗЗД има удоволствието да Ви информира за  значим проект на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/, от който може да се възползва безвъзмездно всяко заинтересовано МСП.

 

Целта на проекта е осигуряване на обучение и повишаване на квалификацията на лицата, отговорни за управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи, чрез обучаване на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, включително МСП.

 

Ще бъдат проведени минимум 40 семинара с продължителност на всеки един семинар 3 дни (два дни целодневно обучение и трети ден полудневно). За всички участници провеждането и присъствието на обучителните семинари е БЕЗПЛАТНО, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

Ще бъдат обхванати всички региони за планиране /статистически райони NUTS-2/.

 

За всички участници провеждането и присъствието на обучителните семинари е БЕЗПЛАТНО.

 

Всички места за провеждане и настаняване са три-звездни хотели със строга организация и стриктно спазване на предписанията на МЗ за работа в епидемиологична обстановка.

 

Участие в семинарите заявиха и представители на академичната общност, които ще имат възможност да презентират и разкажат за своите учебни програми и проекти от областта на енергийния мениджмънт и управление на енергийната ефективност. Бизнесът и академичните среди ще могат да обменят опит и идеи в професионалната област.

 

Отново са осигурени лични предпазни средства, професионални машини за пречистване на въздуха, строга организация, съвместно с администрациите на хотелите, съгласно предписанията на МЗ за дезинфекциране, почистване и проветряване на местата за провеждане, както и отстояние на участниците. Допълнително в почивките се извършва и дезинфекция с UV-C източници на лъчене и проветряване на залата.


При проявен интерес, моля, направете своята РЕГИСТРАЦИЯ ТУК.


През месец май обучителни семинари ще се провеждат в градовете Велико Търново, Русе, Габрово, Плевен и Варна.

 

Допълнителна информация за проекта и обученията можете да намерите на www.eetraining.eu

 

https://www.seea.government.bg/images/auer_without_new.jpg

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com