Провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП
24 September, 2020

https://www.eetraining.eu/wp-content/uploads/2020/09/logo-AUER-EU-OPIK-1-e1599686241715.png

 

Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

Ефективни и Ефикасни Обучения ДЗЗД има удоволствието да Ви информира за  значим проект на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/, от който може да се възползва безвъзмездно всяко заинтересовано МСП.

Целта на проекта е осигуряване на обучение и повишаване на квалификацията на лицата, отговорни за управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи, чрез обучаване на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, включително МСП.

Ще бъдат проведени минимум 40 семинара с продължителност на всеки един семинар 3 дни (два дни целодневно обучение и трети ден полудневно). За всички участници провеждането и присъствието на обучителните семинари е БЕЗПЛАТНО, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Ще бъдат обхванати всички региони за планиране /статистически райони NUTS-2/.

За всички участници провеждането и присъствието на обучителните семинари е БЕЗПЛАТНО

При проявен интерес, моля, направете своята РЕГИСТРАЦИЯ ТУК.

 

През месец октомври обучителни семинари ще се провеждат в градовете Варна и Бургас.

Конкретните дати са:

  • от 07.10.2020 до 09.10.2020, гр. Варна, хотел АКВА, ул. „Девня“ 12-А, 9000 Варна Център, Варна
  • от 14.10.2020 до 16.10.2020, гр. Варна, хотел АКВА, ул. „Девня“ 12-А, 9000 Варна Център, Варна
  • от 21.10.2020 до 23.10.2020, гр. Бургас, хотел АКВА, бул. Демокрация, комплекс Лазур, 8000 Бургас
  • от 28.10.2020 до 30.10.2020, гр. Бургас, хотел АКВА, бул. Демокрация, комплекс Лазур, 8000 Бургас

Датите за месец ноември ще бъдат публикувани в края на месец октомври.

 

Периодът на изпълнение на проекта е до 21.10.2021 г.

Допълнителна информация за проекта и обученията можете да намерите на www.eetraining.eu

 

https://www.seea.government.bg/images/auer_without_new.jpg

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com