Eлектронна платформа за медиация e-MEDIATION
25 March, 2019

Разработената от Фондация „Право и Интернет“ и Българската търговско-промишлена палата електронна платформа за медиация e-MEDIATION бе представена по време на дискусионен форум „Дигитални предизвикателства пред съвременните компании“, проведен на 30 ноември 2018 г. в София.

Диляна Куцарова, представител на Фондация Право и Интернет запозна участниците в събитието с темата как да се използват информационните технологии при решаване на търговски спорове. Това всъщност са методите за онлайн разрешаване на спорове, които имат редица преимущества: спестяват време и пари; удобни са и водят до висока ефективност; удовлетвореността на участниците е голяма; има възможност за едновременно свързване – водене на конферентен разговор или размяна на съобщения, както и оставяне на офлайн съобщения; разстоянието охлажда емоциите на спора; страните обмислят преди да комуникират; процесите са автоматизирани, благодарение на добре структурирана електронна платформа.

Платформата e-MEDIATION пресъздава работата на Центъра за медиация към АС при БТПП. Платформата е предназначена за търговски спорове. Тя е двуезична – на български и английски език т.е. подходяща е за трансгранични спорове. Платформата e-MEDIATION спазва заложените в Директива 2008/52/EC условия и изискванията на националното законодателство.

Как всъщност се случва онлайн медиацията? Изисква се регистрация на потребителите – спорещи страни, които желаят да участват в процес по електронна медиация. Необходим е медиатор, също регистриран в платформата и одобрен от администратора. Спорът се управлява през потребителския профил. Заявлението за започване на медиация се подава през платформата. Избира се медиатор. Провеждат се индивидуални и общи срещи с медиатора, има възможност за споделяне на документи. Потребителите получават известия както на email, така и в профила. Платформата позволява провеждане на видеоконференции и размяна на писмени съобщения офлайн и онлайн. Подписването на документи се осъществява с електронен подпис.  Заплащането за услугата се осъществява по няколко начина, включително и с карта.

Повече информация за платформата и проекта e-MEDIATION: Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове, чийто продукт е тя ще намерите на адрес: https://e-mediationproject.eu/

Брошура на проекта

Този проект се финансира по програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз Съдържанието на настоящото съобщение не следва да се счита за официална позиция на Европейската комисия. Отговорност за информацията в нея носят единствено авторите.

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com