Бизнес сътрудничество с фирми от Германия
25 March, 2019

Уважаеми колеги,   

НБМ подписа Споразумение за сътрудничество с германска компания, оторизиран представител на германски мрежи и бизнес организации, специализирана в предоставянето на съдействие при идентифициране и намиране на партньори от Германия и други страни, както и в предоставянето на консултантски услуги при сключването на международни договори, организиране на събития и управление на проекти.

Въз основа на това споразумение, всички фирми-членове на НБМ, имат възможността да намерят подходящите партньори от Германия, да осъществят сътрудничество и нови бизнес контакти. За целта е необходимо да попълните профилни формуляри на български и немски език, както и да изпратите заедно с тях презентация на Вашата фирма – също на български и немски език, снимков материал или каталози на предлаганите от Вас стоки.

Сътрудничеството между НБМ и германската компания ще се изразява и в обмен на информация, съвместно организиране и участие в обучения, конференции, семинари и други бизнес форуми, ползване и обмен на експерти и лектори, участие в проекти.

 


Федерална република Германия е водещ външнотърговски партньор на България - заема първо място в българския износ и второ място във вноса.За периода януари – октомври 2015 г. износът за Германия е в размер на 2,453 млн.евро /12.6% от общия износ и ръст от 9.5%/. Вносът от Германия е в размер на 2,798 млн.евро /12.8% от общия внос и ръст от 9.8%/. При структурен анализ за последните години се забелязва, че най-голям е износът на текстилни изделия и облекла, машини, електроника, неблагородни метали и изделия от тях и др. При вноса преобладават машини и апарати, текстилни изделия и облекла, електроника, транспортни и превозни средства и съоръжения, химически и фармацевтични продукти и др.

За допълнителна информация и съдействие може да се обръщате към офиса на Сдружението на тел. 02 / 4 23 23 91.

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com