НАШАТА СОЦИАЛНА КАУЗА
25 March, 2019

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, която работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение.

Кампанията е партньорска инициатива за  популяризиране и разпространение на каузата за социална промяна в българското общество към подкрепа на онези деца, които се нуждаят от своето справедливо бъдеще.       

От създаването си през 2005 г. фондация „Сийдър“  е подкрепила извеждането на над  1500 деца и младежи в неравностойно положение от държавните домове и настаняването им  в съвременни центрове от семеен тип. Първи самостоятелно закриха държавен дом за деца с увреждания и дадоха тласък на национална политика за деинституционализация. В момента управляват 9 социални услуги и предоставят 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на над 100 деца и младежи, предимно с увреждания.

НБМ и фондация „Сийдър“ ще реализират съвместни инициативи насочени към насърчаване на доброволчеството и корпоративната социална отговорност като двигатели на положителна промяна.

Ще бъдем благодарни ако станете част от нашата социална кауза!       

Може да се присъедините и с Ваша идея, която заедно да обсъдим.

 

ФОНДАЦИЯ СИЙДЪР - www.cedarfoundation.org, Facebook, Twitter, LinkedIn 

НБМ - www.nbn-bg.com, office@nbn-bg.com, 02 / 4 23 23 91

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com