"Глюкит" ООД предоставя на членовете на НБМ безплатно услугата "Технически анализ"
22 January, 2021

Техническият анализ представлява услуга, предоставена от експертите на "Глюкит" ООД, чрез която професионално изследват и оценяват вътрешните и външните ИТ фактори, влияещи на Вашите бизнес процеси. При него се взема предвид дали компанията отговаря на съвременните изисквания за ИТ зрялост и конкурентоспособност, дали управлява функционално информационната и комуникационната си инфраструктура, и дали мерките предприети за защита на сигурността на информацията, са такива, че да бъде определена като устойчива хардуерната и софтуерната среда.


Дейности включени в услугата:

  • Обследване на информационната и комуникационна инфраструктура, съгласно добрите световни стандарти и бизнес изискванията на компанията, чрез въпросници, отдалечен достъп до средата на клиента, интервюта на място или online платформи;
  • Осъществяване на GAP анализ на резултатите, посредством вътрешно – технически инструменти и степенуване, чрез квалификация на събраните данни;
  • Изготвяне на препоръки, подредени по спешност и критичност, визуализирани във функционален доклад, предоставен в електронен вид и/или хартиен вариант.


Всички дейности приключват с документирани отчети с препоръки и насоки, както към подобряване на политиките по сигурност на информацията, така към подобрението на информационните и комуникационни системи, с цел устойчиво постигане на Вашите бизнес цели. 

 

За допълнителна информация, въпроси и съдействие за организиране на среща може да се обръщате към офиса на Сдружението.

 

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com