Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021, 25-29.10.2021 г., гр. Римини, Италия
24 August, 2021

В периода 25-29.10.2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021, 25-29.10.2021 г., гр. Римини, Италия.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия в областта на рециклирането, инженеринга, машиностроенето, целулозно-хартиената промишленост, мебелната индустрия, производството на строителни материали, технологичния контрол и производството, химическата промишленост, биотехнологиите, както и IT фирмите, които изработват системи за контрол и управление на цикъла на отпадъците и предприятия, на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи, посочени в приложение № 10 към настоящата покана.

Ecomondo 2021 е международно събитие с иновативен формат, което обединява всички сектори на кръговата икономика в една единствена платформа: от възстановяването на материали и енергия до устойчивото развитие. Целта на мероприятието е да помогне на компаниите да станат лидери в областта на иновациите, насърчавайки развитието на иновативната и устойчива предприемаческа екосистема. Чрез платформата се дава възможност на компаниите да осъществят контакт с водещи експерти в кръговата икономика.

Част от темите, които ще бъдат разгледани по време на изложението са, както следва:

  • Устойчиви технологични иновации за рециклиране и оползотворяване на материали и енергия;
  • Агрохрани след Ковид: нужди, проблеми и възможности чрез опита на агрохранителните компании;
  • Успешни широкомащабни приложения на системно планиране, оценка на риска и планиране на безопасността при използване и повторно използване на водата (включително изменението на климата и биологичното разнообразие) и др.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда да се посети Ecomondo 2021, където и да бъдат проведени двустранни срещи с италиански и други чуждестранни фирми, участници на изложението, както и допълнително организирани срещи съвместно с партньори на ИАНМСП.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема разходите на 1 представител от предприятие за самолетни билети, трансфери и вътрешен транспорт, хотелско настаняване и при необходимост – наем на зали, техническо оборудване, кетърингови и преводачески услуги, разходи за входни такси за посещение на изложбите/конференции/нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на търговската мисия. Максималният брой на предприятията, които могат да бъдат допуснати във финалния списък с одобрени фирми, е 20.

При интерес предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в срок до 3 септември 2021 г.

Пълни условия за кандидатстване и необходими документи ТУК

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com