Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство
5 January, 2021

Споразумението между ЕС и Великобритания бе подписано в края на 2020 г.

Документът от 1246 страници е резултат от девет месеца интензивни преговори в средата на пандемията. По информация от Euobserver представяме основните промени, които очакват ЕС и Великобритания.

 

Какво предвижда споразумението?

 

Честна конкуренция

Споразумението ангажира Великобритания и ЕС да поддържат общи стандарти по отношение правата на работниците, много социални, екологични правила, както и такива, касаещи данъчната прозрачност и гарантиращи честна конкуренция.

Споразумението не задължава Великобритания да следва европейските закони и всяка от страните може да налага свои условия и такси, ако има големи разминавания.

Всички ответни мерки подлежат на арбитраж от независима страна, но не и от Съда на Европейския съюз, по изрично искане на Великобритания.

Другият начин за осигуряване на честна конкуренция бе чрез договаряне на държавни помощи, които нито Великобритания, нито ЕС могат да гарантират. Великобритания се съгласи да спазва общите принципи за държавната помощ и отпускане на субсидии. Страната ще създаде независима агенция, която ще извършва оценка въз основа на доказателства за нелоялна конкуренция.

 

Разрешаване на спорове

Друг труден момент в договарянето бе намиране на начини за разрешаване на спорове при неспазване на сделката без ангажирането на Съда на ЕС. Тази институция все пак ще продължи да разрешава казуси, касаещи Северна Ирландия, която остава в рамките на Единния пазар на ЕС и под правилата на митническия съюз.

В случай, че някоя от страните се отклони от общите стандарти и това има отрицателен ефект, ще се задейства механизъм за разрешаване на спор. Като резултат може да бъдат наложени такси, допълнителни плащания или обезщетения.

Споразумението предвижда арбитражна система, която включва официални лица от двете страни.

 

Повече забрани

Стоките, движещи се между Великобритания и ЕС, ще бъдат обект на мита, регулаторни и здравни проверки, което означава повече пречки пред търговията. Все пак и двете страни обещават да минимизират бюрокрацията.

Фирмите от острова ще трябва да доказват произхода на стоките, които изнасят, за да се ползват от безмитен достъп до пазара на ЕС. Стоките няма да подлежат на мита или квоти, но бюрократичният товар ще изведе някои от фирмите извън бизнеса.

 

Краят на свободното движение

Свободното движение на британците и гражданите на ЕС приключи, въпреки че краткият престой остава безвизов. Правото на европейските граждани да живеят, работят и учат във Великобритания, както и обратното се ограничава.

От януари 2021 се прилагат такси за телефонен роуминг.

 

Данни и сигурност

Очакват се значителни промени при споделянето между Великобритания и ЕС на сигурност, полиция и информационни данни. Великобритания вече не участва в Европол или Евроджъст и губи достъп до Шенгенската информационна система.

Има канали за споделяне на информация за прилагане на законите, относно пътници, отпечатъци, ДНК и данни за автомобили, но достъпът до нея не е в "реално време". Споразумението набляга на правата на гражданите за защита на личните им данни и поверителност.

Ще има временно решение за продължаване обмена на информация докато ЕС не приеме специално решение за това, в случай че стандартите за опазване на информацията на Великобритания са достатъчно добри.

Несъответствията и споровете по отношение на данни и информация ще се разрешават от нов комитет, различен от Съда на ЕС.

 

Риболов

По отношение на един от „препъни камъните“ на преговорите - риболовът, политически чувствителното споразумение за сега включва преходен период от 5,5 години от 2021 г., след изтичането на който приключва свободният достъп до водите на двете страни и ще се въведат квоти. 25 % от правата за риболов на ЕС в британски води ще бъдат предадени на Великобритания, като това е значително по-малко от първоначално поисканото от островната държава. След преходния период ще се провеждат годишни разговори за договаряне на правата. ЕС би могъл да постави мита върху рибните продукти, ако достъпът до британски води бъде ограничен.

 

Финансови услуги

Позиционираните във Великобритания компании за финансови услуги ще изгубят автоматичния си достъп до Европейския единен пазар. Няма решение по отношение на така наречената еквивалентност, която би позволила на фирмите да продават услуги на единния пазар. Европейската комисия изиска повече информация от Великобритания по темата, преди да направи предложение. Двете страни ще се опитат да се споразумеят преди март 2021 с меморандум за разбирателство относно регулирането на сътрудничеството в областта на финансовите услуги.

 

Професионална квалификация

Тя няма да се признава автоматично. Специалистите от Великобритания ще трябва да преминат процес на признаване на квалификацията в съответната страна от ЕС, в която искат да работят, а гражданите на ЕС трябва да направят същото за да работят в Обединеното кралство.

 

Има очаквания за двустранно признаване на индивидуална квалификация, но те остават в бъдещето.

 

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com