Кредити за фирми, засегнати от пандемията COVID-19
16 April, 2020

Микрофинансиращата институция ДЖОБС, част от Групата на Българската банка за развитие, предоставя финансова подкрепа на фирмите, които са засегнати от пандемията COVID-19. Финансовият ресурс е насочен към най-засегнатите сектори – търговия на дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, предучилищно образование в частния сектор, артистична и творческа дейност, спортни дейности, дейности по организиране на конгреси и изложения.

Кредитополучателите са юридически лица, земеделски производители – физически лица, регистрирани като земеделски производители, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда).

Ще бъдат отпускани кредити за оборотни средства и кредитни линии. Те са предназначени за действащи и стартиращи фирми в България, изпитващи недостиг на оборотни средства поради форсмажорните обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията на COVID-19
Изискванията са за добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица, липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.) и липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците.

Целта е да бъдат насърчени засегнатите микропредприятия и компании да продължат дейността си и да запазят работни места. 

  • Кредитна линия/оборотен кредит на вноски, вкл. разплащане на текущи разходи за дейността
  • Краткосрочен кредит за финансиране на недостиг на оборотни средства свързан с последиците от пандемията на COVID-19
  • Разсрочване на съществуващи заеми, които вече са включени в EaSi гаранцията от МФИ ДЖОБС

Форма за кандидатстване ще откриете тук

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com