Бизнес делегация за участие в „Ден на икономиката на България в Бавария“
4 February, 2020

По инициатива на министър-председателите на Република България и Федерална провинция Бавария на 11 май 2020 г., в гр. Мюнхен ще се проведе „Ден на икономиката на България в Бавария“. Събитието се организира от Генералното консулство на България в Мюнхен и ръководителя на СТИВ в Мюнхен, както и с участието на германската страна в лицето на Индустриално-търговската камара на Мюнхен и Горна Бавария и Автомобилния клъстер на Бавария.

Автомобилостроенето е един от приоритетните и високотехнологични сектори за привличане на чуждестранни инвестиции в България, с голям потенциал за развитието на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност. Индустрията е стратегическа за икономиката на страната ни. Тя има установени традиции и опит, като с годините е развита подходяща базова инфраструктура за нуждите на производствените процеси. През последните години, секторът отчита значителен възход и е обект на засилен интерес от страна на потенциални нови инвеститори и доставчици на компоненти за автомобили.

Във връзка с гореизложеното, в периода 10–12.05.2020 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес делегация за участие в „Ден на икономиката на България в Бавария“ от представители на следните сектори на икономиката: автомобилостроене, производство на авточасти и компоненти, информационни и комуникационни технологии, производство на пластмаси и оборудване за вътрешно обзавеждане и др.

В рамките на цялостното събитие ще бъдат проведени различни прояви, които имат за цел разкриване на възможностите за коопериране между България и Бавария в областта на автомобилостроенето, като нетуъркинг между участниците и В2В срещи, посещения на отделни фирми и производства, представяне на новите технологии на бъдещето, като автономно шофиране, дигитализация и софтуер за управление и др. Програмата включва и провеждането на панелни дискусии, както и доклади и презентации, изнесени от световнопризнати учени и изследователи в областта.

Желаещите да вземат участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 14.02.2020 г. на
е-mail : s.zapryanova@sme.government.bg или
a.andreeva@sme.government.bg.   
Допълнителна информация бихте могли да получите от Светла Запрянова на тел. 02/940 7975 или от Ася Андреева на тел. 02/940 7989.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в събитието „Ден на икономиката на България в Бавария“, се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на партньорските й организации на място.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневните, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

Приложение:

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com