МОБИЛНА СТАНЦИЯ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
16 April, 2020

https://avto-engineering.com/img/myshumcar.png