Нашата социална кауза
Ние вярваме, че хората в неравностойно положение са наша обща отговорност. Затова стартираме постоянна кампания, която да допринесе за 24-часовата индивидуална грижа и специализирана подкрепа на 100 деца и младежи в социалните центрове на фондация “Сийдър” в Кюстендил и Казанлък.
Включи се като закупиш нашия продукт с кауза, а ние обещаваме да споделяме с теб новини за децата и младежите. Ако искаш да научиш повече за “Сийдър”, кликни тук."

 


Магнитни визитки с лупа ефект

Каквато и да е Вашата дейност, ето подходящия начин да я популяризирате!

Ако искате контактите Ви за връзка да са винаги под ръка на Вашите клиенти и партньори, това е най-елегантният и в същото време най-бюджетният начин да го направите!

Сега Арткомерс Дизайн Ви предлага:

  • 1 000 бр. магнити с лупа ефект – размери 8 х 5 см. - с Вашето лого или друго изображение (снимка, картина ) и текст за 290.00 лв. без ДДС
  • 500 бр. - без лупа ефект - 0.70 лв./бр. без ДДС

 

Направете своята заявка и ще получите ваучер на посочения от Вас имейл.
Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като е необходимо да го представите при поръчването на избрания от Вас продукт пред Арткомерс Дизайн.

 

Специална цена за кампанията 290.00 лв.

Редовна цена 350.00 лв.

7% от стойността на този продукт са за каузата на фондация “Сийдър”.

ОРИГИНАЛНИ КЕЦОВЕ CONVERSE

Специална цена 119 лв.

Редовна цена 137 лв.

ОРИГИНАЛНИ КЕЦОВЕ CONVERSE

Специална цена 109 лв.

Редовна цена 129 лв.

Принт върху канава на платна, снимки и картинки

Специална цена 108 лв.

Редовна цена 130 лв.

Принт върху канава на платна, снимки и картинки

Специална цена 60 лв.

Редовна цена 75 лв.

Принт върху канава на платна, снимки и картинки

Специална цена 108 лв.

Редовна цена 130 лв.

ПРОЗОРЧЕТО НА БАБА

Специална цена 55.2 лв.

Редовна цена 63.5 лв.

Поръчка


Общи условия

 Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайтa www.nbn-bg.com на сдружение „Национална бизнес мрежа“

I.  Общи положения

1. С настоящите Общи условия се определят условията и редът, при които сдружение „Национална бизнес мрежа“, осъществява електронна търговия на стоки и/или услуги чрез интернет страницата си www.nbn-bg.com и условията на договорите за продажба от разстояние, сключвани между Доставчик и Клиент.

2. Общите условия са задължителни за сдружение „Национална бизнес мрежа“ и всички потребители на Интернет страницата, участници в електронната търговия.

3. Сдружение „Национална бизнес мрежа“ си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без да се налага да уведомява писмено своите потребители за тези промени.

4. С посещението си на сайта потребителят декларира, че е запознат и е съгласен с посочените по-долу условия за неговото ползване.

II. Предмет на договора

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.nbn-bg.com стоки и/или услуги след регистрация, отправяне на заявка, заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

III. Цени

1. Всички цени в www.nbn-bg.com са в български лева и с включен ДДС.

2. Доставчикът си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време.

3. Разходите за доставка са за сметка на Клиента и не са включени в цената на стоката и/или услугата. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Клиентът следва да заплати и всички митнически и други такси свързани с получаването на пратката.

IV. Регистрация

1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от www.nbn-bg.com стоки и/или услуги, е необходимо Клиентът да попълни електронна регистрационна форма. Процедурата по регистрация е доброволна и безплатна и има силата на договор за предоставяне на стоки от www.nbn-bg.com с произтичащите от това права и задължения.

Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни.

2. С отбелязване на отметка „Съгласен съм с условията за ползване“, която се намира под текста, потвърждаващ регистрацията, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. 

V. Поръчка, сключване на договора и доставка

1. Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели настоящите Общи условия. Поръчката се счита за успешно направена, когато са изпълнени техническите стъпки, посочени от Доставчика и поместени на уебсайта www.nbn-bg.com.

При закупуването на продукт с кауза, допринасящ за 24-часовата индивидуална грижа и специализирана подкрепа на деца и младежи в социални центрове, поръчките се смятат за успешно завършени и обвързващи само след предварително и успешно плащане чрез банков превод в указаната банкова сметка на сдружение „Национална бизнес мрежа“:

Банка: Уникредт Булбанк

IBAN: BG23UNCR96601009280901

BIC: UNCRBGSF

Основание: закупуване на продукт с кауза - (име на продукта)

2. Поръчаните продукти се доставят до 7 дни от датата на потвърждение на поръчката. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

2.1. Липса на наличност на поръчаната стока;

2.2. Неуспешно плащане от страна на Потребителя;

2.3. Грешен или непълен адрес за доставка и контакт с Клиента.

3. Всяка направена поръчка ще бъде считана за валидна, ако при потвърждаването й са използвани име и имейл, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от неовластено лице.

4. Договор за покупко-продажба от разстояние може да сключи само регистриран Клиент на уебсайта на Доставчика. Договорът за продажба от разстояние между Доставчикът и регистрирания Клиент се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка. Ще получите уведомителен и-мейл с детайлите на самата поръчка.

5. Доставката на поръчаните продукти се организира чрез куриерска фирма на адрес, посочен от клиента.

При грешка в посочения адрес, поради която получателят не може да бъде намерен на адреса, НБМ ще се свърже с клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на клиента и клиентът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните стоки.

НБМ не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса за доставка в рамките на работния ден, когато е следвало да бъдат доставени продуктите.

При ненавременна доставка НБМ не дължи неустойка на клиента.

6. Невъзможност за доставка

Когато не можем да изпълним поръчката поради това, че не разполагаме с поръчаните продукти, НБМ ще уведоми клиента и ще възстанови платените от клиента суми в срок до 5 работни дни от датата на уведомяването.

7. В случай, че Клиентът иска да върне поръчката, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на клиента. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен.

VI. Права и задължения на Доставчика:

1. Доставчикът има право да променя цените на предлаганите стоки и/или услуги по всяко време, като обявява актуалните цени на сайта.

2. Доставчикът има право:

2.1 Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика.

2.2 Да изпраща непоискани търговски съобщения до електронната поща на Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги.

3. Доставчикът се задължава да достави в срок заявената за покупка стока и/или услуга;

4. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения по сключения с Клиента договор;

5. Доставчикът полага грижа информацията в интернет страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на продукти предложени от други производители.

6. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

7. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта  www.nbn-bg.com, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.

VIІ. Права и задължения на Клиента:

1. Клиентът има право на достъп в режим онлайн www.nbn-bg.com при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни поръчки, Клиентът следва да въведе име и имейл.

2. Клиентът е длъжен да посочи точен и валиден адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция, както и да попълва коректно онлайн формата.

3. Клиентът е длъжен да плати цената на заявената от него стока и/или услуга в сроковете и по начина, предвидени в настоящите Общи условия.

4. Клиентът е длъжен да заплати разходите по доставката.

5. Клиентът е длъжен да получи стоката и/или услугата или да осигури трето лице, което да ги получи от негово име и за негова сметка в сроковете за доставка на посочения от Доставчика адрес.

6. Клиентът е длъжен при ползване на уебсайта  www.nbn-bg.com да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.

7. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

8. Клиентът се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет страница www.nbn-bg.com: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

VIІI. Лични данни

 Доставчикът полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за регистрация.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.nbn-bg.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  1. Доставчикът е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

  2. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

IX. Други условия

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба ще бъдат решавани със споразумение по взаимно съгласие между Доставчика и Клиента.

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com