ЗА НАС

Нашата социална кауза:

Член на:

Сдружение „Национална бизнес мрежа” е учредено на 19.03.2004г. като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

НБМ е създадена с цел да подпомага развитието на малкия и среден бизнес, да осигурява информационно своите фирми и да подкрепя сътрудничеството между тях.

В НБМ участват фирми от цялата страна, работещи във всички браншове. Една от основните ни цели е осигуряването на преференциални стоки и услуги за нашите членове. В това отношение ние търсим активно контакти с реномирани доставчици на качествени услуги, които да бъдат полезни за дейността на фирмите ни. В тази връзка и в израз на взаимни интереси и намерения за подобряването и развитието на социалния диалог подписаните споразумения за сътрудничество са насочени към:

  • Обмен на информация
  • Партньорство за реализиране на проекти по програми на Европейския съюз
  • Съвместно участие в други проекти и инициативи
  • Организиране и провеждане на семинари, работни срещи, презентации и проучвания
  • Както и дейности от взаимен интерес, одобрени от управителните органи при спазване на принципите за самостоятелност и независимост.

Търсенето на партньорства между организации е нараснало, въпреки че голяма част от тях не са го превърнали в своя политика. Според нас, директният обмен на познания и опит между партньорите ще предложи нови идеи за това какво е необходимо да бъде направено за по-успешното ни развитие и как по-ефективно да реализираме своите инициативи. Екипната работа и партньорските взаимоотношения дават възможност за споделяне на опита, за достъп и обмен на информация, за промотиране и приложение на добри практики, за професионалното обогатяване и на двете страни.

Ако желаете да се присъедините към Сдружението, направете го онлайн от тук.

Всяка фирма, членуваща в НБМ, получава ежемесечни услуги на преференциални цени.

Можете да разгледате нашето кратко представяне тук.

Кампанията е партньорска инициатива за популяризиране и разпространение на каузата за социална промяна в българското общество към подкрепа на онези деца, които се нуждаят от своето справедливо бъдеще.

От създаването си през 2005 г. фондация „Сийдър“ е подкрепила извеждането на над 1500 деца и младежи в неравностойно положение от държавните домове и настаняването им в съвременни центрове от семеен тип. Първи самостоятелно закриха държавен дом за деца с увреждания и дадоха тласък на национална политика за деинституционализация. В момента управляват 9 социални услуги и предоставят 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на над 100 деца и младежи, предимно с увреждания. НБМ и фондация „Сийдър“ ще реализират съвместни инициативи насочени към насърчаване на доброволчеството и корпоративната социална отговорност като двигатели на положителна промяна.

Ще бъдем благодарни ако станете част от нашата социална кауза!

Може да се присъедините и с Ваша идея, която заедно да обсъдим.

ФОНДАЦИЯ СИЙДЪР - www.cedarfoundation.org, Facebook, Twitter, LinkedIn

НБМ - www.nbn-bg.com, office@nbn-bg.com, 02 / 4 23 23 91